เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย ยินดีต้อนรับ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

927835
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
1107
7741
893679
41003
32688
927835

Your IP: 162.158.170.75
2024-07-19 06:32

นายเสน่ห์  ขำคง
นายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ย
โทร 08-1995-2149

นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Polict )

เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ วัดการรับรู้ผู้ที่มีส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 1 กรกฏาคม 2567

เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไป ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA)

และเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับดัชนี

การรับรู้การทุจริตต่อไป

หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด

Facebook

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน