สำนักปลัด

 • นางสาวธนิกา สาหร่าย

  นางสาวธนิกา สาหร่าย

  หัวหน้าสำนักปลัด

  • -ว่าง-

   -ว่าง-

   นักทรัพยากรบุคคล
  • นางสาววชิราภรณ์ บุญเจือ

   นางสาววชิราภรณ์ บุญเจือ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จ.ส.อ.ทศพร บุญญานิติพงษ์

   จ.ส.อ.ทศพร บุญญานิติพงษ์

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวรัชนีวรรณ ขำคง

   นางสาวรัชนีวรรณ ขำคง

   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
  • นายชัชชัย ฉายอรุณ

   นายชัชชัย ฉายอรุณ

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • นางชนากานต์ แก้วพิทักษ์

   นางชนากานต์ แก้วพิทักษ์

   นักพัฒนาชุมชน
  • นางสาววิภา ลำเภา

   นางสาววิภา ลำเภา

   นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวมนิดา นาคทั่ง

   นางสาวมนิดา นาคทั่ง

   เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
  • ว่าง

   ว่าง

   ครู
  • ว่าง

   ว่าง

   ครูผู้ช่วย
  • นางสุกัญญา แดงจันทร์

   นางสุกัญญา แดงจันทร์

   นักการ
  • นางดารณี ปานปน

   นางดารณี ปานปน

   ภารโรง
  • นายภักดิ์พงศ์ พลายมี

   นายภักดิ์พงศ์ พลายมี

   พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
  • นางสาวณภัทร ถิรศาสตร์

   นางสาวณภัทร ถิรศาสตร์

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  • นางสาวจรรยา นาคทั่ง

   นางสาวจรรยา นาคทั่ง

   ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
  • นายการชนะ สิงห์โตงาม

   นายการชนะ สิงห์โตงาม

   พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
  • นางสาวสุชาดา ก้านเหลือง

   นางสาวสุชาดา ก้านเหลือง

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวกมลทิพย์ วงษ์จันทร์

   นางสาวกมลทิพย์ วงษ์จันทร์

   ครูผู้ดูแลเด็ก
  • นายฐิติพงศ์ จุ่นอยู่

   นายฐิติพงศ์ จุ่นอยู่

   พนักงานดับเพลิง
  • นายมนตรี ขาวเกียรติ

   นายมนตรี ขาวเกียรติ

   พนักงานดับเพลิง
  • นายอนุวัฒน์ ช่วงน่วม

   นายอนุวัฒน์ ช่วงน่วม

   พนักงานดับเพลิง
  • นายอัครชัย ปั้นหยา

   นายอัครชัย ปั้นหยา

   พนักงานดับเพลิง
  • -ว่าง-

   -ว่าง-

   พนักงานดับเพลิง
  • -ว่าง-

   -ว่าง-

   พนักงานดับเพลิง
  • นายทวน พ่วงเสม

   นายทวน พ่วงเสม

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายสมบัติ พรมสวัสดิ์

   นายสมบัติ พรมสวัสดิ์

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายวันชัย ยงสุวัฒนะ

   นายวันชัย ยงสุวัฒนะ

   คนงานประจำรถขยะ
  • นางสาวชลณิดา วันเพ็ญ

   นางสาวชลณิดา วันเพ็ญ

   จ้างเหมา
  • นายโชคชัย ห้วยกรุด

   นายโชคชัย ห้วยกรุด

   จ้างเหมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

594164
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
468
2860
588652
13237
19167
594164

Your IP: 162.158.189.86
2023-09-30 01:01